1 tona recikliranih limenki umanji količinu čvrstog otpada za 1,28 T.

Uštedi 40% vode, 85% potrebne energije za proizvodnju nove aluminijumske ambalaže.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

SAČUVAJMO PRIRODU!

Beometal sirovine d.o.o. vrši otkup sekundarnih sirovina.
Budite slobodni da nas kontaktirate.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

RECIKLIRAJMO ZA BOLJU I ZDRAVIJU BUDUĆNOST.

Beometal sirovine d.o.o. vrši otkup sekundarnih sirovina.
Budite slobodni da nas kontaktirate.

O NAMA

Beometal sirovine d.o.o. Beograd

Dobro došli u BEOMETAL sirovine d.o.o.

Beometal sirovine doo je pre svega kompanija posvećena očuvanju životne sredine i širenju ekološke svesti .

Naša primarna delatnost je sakupljanje sekundarnih sirovina, obojenih metala kako iz industrije tako i od fizičkih lica i vraćanje u proces proizvodnje.

Cene metala se gotovo svakodnevno menjaju na svetskim berzama što direktno utiče na cenu otkupa. Ono što nas izdvaja od drugih je isplata odmah po preuzimanju i najviše cene koje smo u mogućnosti da Vam ponudimo.

Licencirani smo od strane nadležnog Ministrastva i posedujemo integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada koje važe na teritoriji Republike Srbije.

Posedujemo svu potrebnu opremu za bezbedno upravljanje otpadom, furgon vozila za neopasan otpad kao i vozila sa ADR sertifikatom za prevoz opasnog otpada.

Za sve preuzete količine otpada overavamo DKO (dokument o kretanju otpada) čime preuzimamo odgovornost i obavezu da će otpad biti zbrinut po najvišim evropskim standardima i u skladu sa aktuelnim zakonima o zaštiti životne sredine.

Vršimo otkup sekundarnih sirovina po najboljim cenama

ALUMINIUM

Aluminijum (industrijski, iskorićene ofset ploče, alu stolarija, razni profili, cevi, limovi bojeni i ne bojeni, delovi automobila, alu felne, odlivci, spon, aluminijumsko uže, aluminijumski hladnjaci, AlCu hladnjaci);

PROHROM

limovi, cevi, komadi, spon od obrade

BRONZA

industrijska, tuljci, komadi, špon

MESING

komadi, spon, slavine, ventili, limovi, čaure

BAKAR

cevi, limovi, ostaci kablova

OLOVO

cevi, limovi

Prilikom prijema otpadni materijal se pregleda i klasifikuje od strane stručnog lica. Otpad otkupljujemo isključivo bez primesa kao što su: drvo, plastika, beton, guma, gvozđe, zapaljive materije, gasovi...

Naše usluge uključuju besplatan dolazak na vašu adresu. Merenje se vrši digitalnim redovno baždarenim vagama.

USLUGE

Sakupljanje sekundarnih sirovina

Ukoliko posedujete otpad, imate pitanja ili komentare slobodno nas kontaktirajte putem navedenih brojeva telefona +381/60/454-3543 i +381/60/533-3543, ili nam pošaljite e-mail na office@beometal.rs, biće nam zadovoljstvo da vam odgovorimo.

Šta je reciklaža?

Proces reciklaže obuhvata

Sakupljanje otpada, izdvajanje, preradu i izradu novog proizvoda.

Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati. Potrebno ga je razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti.

Reciklaža je skup aktivnosti kojima se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.

Reciklaža se primenjuje sa tri osnovna principa tri slova R (RRR)
R – reduce – smanjiti
R – reuse – ponovo koristiti
R – recycle – reciklirati

 

 

RECIKLAŽOM SE POSTIŽU SLEDEĆI CILJEVI

Štednja sirovinskih resursa (svi materijali potiču iz prirode i ima ih u ograničenim količinama);

Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju);

Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent, pa se reciklažom štiti životna sredina);

Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala podrazumevaju ulaganje znanja i rada, što stvara potrebu za radnim mestima).

RECIKLAŽA DOPRINOSI SMANJENJU DEPONIJA I DEGRADACIJE TLA

Materijali za reciklažu

Beometal sirovine

U pogledu mogućnosti ponovnog iskoršćenja, materijali mogu biti:

Reciklabilni (mogu se iskoristiti ponovnim vraćanjem u proces proizvodnje);
Nereciklabilni (ne mogu se vratiti u proces i koriste se za dobijanje energije – spaljivanjem ili se na ekološki bezbedan način skladište);
Opasni – hazardni (materijali koji su štetni za coveka i njegovo okruženje);
Bezopasni (materijali koji nisu štetni za čoveka i njegovo okruženje).

U našoj okolini svakodnevno nastaju velike količine otpada koji bi mogao biti recikliriran. Stanje zivotne sredine u svetu i kod nas je veoma zabrinjavajuće, ako uzmemo u obzir da se jedna aluminijumska limenka razgradjuje do 200 godina. Mnogi proizvodi olakšali su nam zivot, međutim doveli su i do velikog zagađenja životne sredine. Razvoj industrije, saobraćaja, prroizvodnja hrane, uslovili su promene fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava vazduha koji udisemo, vode koju pijemo, zemljišta, hrane i svega ostalog što se nalazi u našem okruženju. Zagađivanje se mora zaustaviti ili makar svesti na kontrolisanu meru. Već sada se niz oboljenja dovodi u vezu sa zagađenjem životne sredine. Da bi se životna sredina zaštitila, svi mi zajedno moramo da ulažemo više truda nego do sada.

Prema U.S. Census Bureau, veličina svetskog stanovništva se širi neverovatnom brzinom. Svet je dosegao brojku od 1 milijardu ljudi 1800. godine, 2 milijarde 1922. godine., a više od 6 milijardi 2000. godine. Procjenjuje se da će svetska populacija preći cifru na više od 9 milijardi do 2050. godine.

Zemaljska kugla ima fiksni iznos prirodnih resursa – od kojih su već neki potrošeni. Sa rastom populacije povečava se potrošnja raspoloživih resursa, kojih sve manje i manje ima na raspolaganju. To znači da, ako svetski prirodni resursi budu ravnomerrno distribuirani, ljudi će 2050. godine imati na raspolaganju samo 25% resursa po glavi stanovnika u odnosu na 1950. godinu.

Ako nameravamo ostaviti našoj deci i unucima isti životne uslove koje smo mi imali, mi moramo sačuvati temelje na kojima se zasnivaju ti uslovi. Sačuvali smo sredstva budućim generacijama za obrazovanje, fakultet, venčanja, itd., ali šta je sa uštedom čistog vazduha, vode, izvora goriva, čistog zemljišta?

Neke od najvećih pretnji budućnosti dolazi od sredstava i stvari koje mi bacamo svaki dan. Kućni aparati i elektronika često sadrže opasne hemikalije koje će ukoliko se pošalju na lokalnu deponiju zagaditi podzemne vode. Procene su da svako domaćinstvo proizvede oko 1 tone otpada godišnje.

Bacanjem predmeta koji bi se mogli reciklirati smanjuje se raspoloživa energija, voda i prirodni resursi koji bi se mogli spasiti recikliranjem.

 

 

Beometal sirovine Beograd